Lokalizace: Unhošť Střední Čechy; ČR - 387 m.n.m.; Loc: 50°5'6.119"N, 14°7'54.838"E

 

Projekt meteorologické stanice v Unhošti vznikl v roce 2008, na základě zájmu o pozorování

a vývoj počasí ve Středních Čechách. Měření bylo nejdříve prováděno pouze meteostanicí,

bez možnosti zasílání dat na internet. S postupem času a spolu se stále zvyšující se poptávkou

o naše služby, byla meteostanice připojena na server pro zpracovávání dat, a byla vytvořena

první verze webových stránek, zobrazující aktuálně naměřené hodnoty. Od 1.7.2008,

tedy od doby spuštění webových stránek jsou pořizovány denní záznamy (na stránkách

je nyní uvedeno "historické záznamy") všech měřených hodnot, včetně grafů jejich vývoje.

S dále zvyšující se návštěvností, bylo rozhodnuto o přepracování webových stránek

do podoby lépe uspořádané a přehlednější, tak, jak je vidíte nyní.

 

Typ meteostanice: Vaisala MAWS301

 

Vnější čidla měří teplotu, vlhkost, tlak, směr a rychlost větru, srážky (schopnost rozlišovat

typy srážek např. déšť, sníh - Present Weather Detector), solární radiaci, a výšku oblačnosti.

 

K vzorkování a přenosu dat z vnějších čidel dochází v intervalu 0.36 s, a tyto data jsou

zaznamenána do interní paměti řídící jednotky meteostanice. Propojení meteostanice

a serveru je realizováno eth. rozhraním se standardem ieee 802.3 . Samotná data

ze stanice zpracovává aplikace Vaisala terminal software, a pro grafické zobrazení

na stránkách je pak částečně využit program WeatherDisplay. Pro případ výpadku elektrické

energie je systém zálohován UPS, a interní baterií přímo v řídící jednotce meteostanice.

Po obnovení činnosti serveru dochází ke stažení veškerých naměřených hodnot z interní

paměti  a zpětnému vygenerování dat a grafů na webových stránkách.

 
Zvláštní poděkování patří Obecnímu Úřadu Svárov, který zorganizoval finanční sbírku
na podporu a zakoupení nové profesionální meteostanice, včetně obcím Červený Újezd

a Malé Přítočno, které se na financování podílely.

 

- Zpět na hlavní stranu -